Training herstelgericht werken met mensen met een LVB in de GGZ

Training herstelgericht werken met mensen met een LVB in de GGZ
25 januari 2024 Taleswapper

Training Herstelgericht werken met mensen met een LVB in de GGZ – ‘Leren door doen’.

Een informatieve en praktische training bedoeld voor verpleegkundigen, agogen, ervaringsdeskundigen, maatschappelijk werkers en andere professionals die werken met mensen met een LVB of zwakbegaafdheid in de GGZ.

Het werken met mensen met een lichte verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid in de GGZ vraagt om een herstelgerichte behandeling op maat. Zorgproffesionals van Antes Parnassiagroep ontwikkelden een behandelinterventie waarmee herstel van psychische klachten voor deze doelgroep spelenderwijs wordt bevorderd. ‘Leren door doen’ staat hierin centraal. De interactieve behandelmethode is aansprekend en effectief.

Direct aan de slag met je cliënten
Tijdens de training van een dagdeel ga je aan de slag met gerichte behandelinterventies voor de doelgroep mensen met een lichte verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid. Na afloop weet je hoe je optimaal gebruik maakt van de behandelinterventie ‘HERSTEL spel’, je hebt je screening van LVB of zwakbegaafdheid opgefrist, je kent de toolkit ‘aandachtspunten, aanpassingen en interventies bij patiënten met LVB in de (ambulante) GGZ’ en het werkboek voor cliënten ‘Herstel hoe dan wel?’ De kennis en ervaring die je tijdens deze praktische training opdoet kun je direct in praktijk brengen.

Docenten: Lisa Damsma, GGZ Agoog, Ingeborg Berger,  verpleegkundig specialist

Leerdoelen:
• herkennen van LVB of zwakbegaafdheid (scill)
• aanpassen van regulier behandelaanbod naar gericht aanbod voor mensen met een LVB of zwakbegaafdheid
• toepassen van gerichte behandelinterventies

Deelnemers aan deze training ontvangen het HERSTEL spel (ter waarde van € 89,95), en een printversie van de toolkit en het werkboekje voor cliënten.

Praktisch:

  • Wanneer: diverse data, raadpleeg de agenda
  • Waar: diverse locaties in Nederland en Vlaanderen
  • Hoe laat: van 14.00-18.00 uur, tenzij anders aangegeven
  • € 175,- p.p. incl. HERSTEL spel, toolkit en werkboekje

Accreditatie wordt aangevraagd.

Abonneer u op de nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn  om op de hoogte te blijven.