HERSTELSPEL

HERSTELSPEL
12 juli 2021 Taleswapper

HERSTEL spel.

In de GGZ zijn veel patiënten met een psychiatrische stoornis en zwakbegaafdheid of een licht verstandelijke beperking (LVB) in behandeling. Voor de leesbaarheid spreken we van LVB, maar daar hoort de groep zwakbegaafden ook bij.

Het aanbieden van een reguliere behandeling voor normaal begaafde mensen betekent voor de LVB groep vaak overvraging. Hierdoor mist de behandeling het beoogde effect. Deze doelgroep heeft een andere benadering, behandeling en een ander aanbod nodig. In het aanbieden van psycho-educatie en het ontwikkelen van zelfmanagement-vaardigheden is aandacht voor de lagere intelligentie en de tragere verwerkingssnelheid.

Uitgangspunten om het leren en onthouden te bevorderen zijn:

  • Begrijpelijk taalgebruik
  • Herhaling
  • Ondersteunend beeldmateriaal
  • Praktisch en herkenbaar
  • Spelen en doen
  • Elkaar helpen
  • Leren van eigen ervaringen en van elkaar.

Het Herstel spel is ontwikkeld door professionals van de Parnassiagroep

Ingeborg Berger, verpleegkundig specialist
Lisa Damsma, MWD/GGZ agoog
Michiel van der Hout, psychiater

Het eerste ontwerp is gemaakt door Larissa Haring en Julia Merkestein van het Grafisch Lyceum Rotterdam. Het definitieve ontwerp en de productiebegeleiding is verzorgd door Remco Roxs en Wilma Mulder van TALESWAPPER Publishing & Events.

STATUS: de demonstratie versie van het Herstel spel is verspreid onder diverse  zorgprofessionals, en is zeer enthousiast ontvangen. De definitieve versie is in ontwikkeling en verschijnt najaar 2021.

Wil je op de hoogte blijven of een spel reserveren, neem dan contact op of meld je aan voor de nieuwsbrief.