Geluk – The New World Book of Happiness

Geluk – The New World Book of Happiness
17 juni 2023 Taleswapper

Bemoei je er (niet) mee

Met het spel ‘Bemoei je er (niet) mee’ worden zorgprofessionals via een reeks van vraag – en opdrachtkaarten uitgenodigd om op een ontspannen wijze bemoeizorg bespreekbaar te maken. Dit betreft individuele vragen, maar ook teamvragen. Daarnaast zijn er lees, kijk en luistertips in verwerkt. Casussen en rollenspelen komen ook aan de orde.

Door het spel met elkaar te spelen wordt geprobeerd bemoeizorg dichter bij de medewerkers te brengen. ‘Bemoei je er (niet) mee’ zorgt ervoor dat het team op een interactieve manier komt tot het uitwisselen van ideeën, visies, ervaringen, het delen van kennis en kunde en het ontdekken van elkaars krachten als het gaat over bemoeizorg.

 

Het spel ‘Bemoei je er (niet) mee’ kun je rechtstreeks bestellen bij Huub Peeters.

Inhoud: kaarten met vragen, cases, opdrachten + dobbelsteen en instructies. Kaarten zijn inclusief tips en QR codes naar verdiepend materiaal.

  • Prijs: € 30,95 incl btw en verzending
  • Afmeting 17x11x3 cm, brievenbuspakje.
  • Bestellen via mail: Huub Peeters.

Huub Peeters

Herstelcoach / GGZ agoog met forensisch accent bij Altrecht.

“Ruim een jaar geleden bracht ik voor het eerst het door mij ontwikkelde spel “Bemoei je er (niet) mee” onder de aandacht. Nu, 1 jaar verder, mag ik met enige trots melden dat het spel aangeschaft is door vele organisaties. Diverse RIBW’s, GGD’s, Buurt- en wijkteams, (F)-act teams, Bemoeizorgteams, teams binnen GGZ instellingen, Erop-af teams, etc. in het hele land gebruiken inmiddels dit spel om bemoeizorg meer bespreekbaar te maken, en binnen de teams (nog) meer onder de aandacht te brengen. Ook wordt dit spel inmiddels als lesmateriaal gebruikt op verschillende Hogescholen en de Post HBO opleiding bemoeizorg bij de RINO groep in Utrecht.

Dit interactieve spel maakt dat zowel individuele teamleden, maar ook het gehele team zich meer bewust gaat worden hoe zij bemoeizorg inzetten. Doordat het spel interactief is, kan het team zo ook tot nieuwe (betere) inzichten komen. Hoe kunnen we het anders, beter doen? Het spel nodigt je uit na te denken waarom of wat bemoeizorg soms ingewikkeld maakt. Het gaat over eigen grenzen, waarden en normen die voor ieder teamlid anders kunnen zijn. Het gaat over dilemma’s waar je mee te maken kunt krijgen als je met bemoeizorg te maken krijgt.
Enige maanden geleden mocht ik voor dit spel de Elise-Nauta-maak-het-verschil-prijs in ontvangst nemen. Een prijs waarmee een alumnus onderscheiden wordt met diens (afstudeer)project wat impact heeft gemaakt voor individuen, groepen in onze samenleving.”

.

Buurtregisseur Buurtteam Organisatie Utrecht
“Deze creatieve manier om met elkaar over dit onderwerp in gesprek te gaan voldoet zeker aan de behoefte die er in het team, en overigens ook in andere teams binnen de organisatie leeft.” Het spel ziet er goed verzorgd uit, en is een laagdrempelige manier om dit onderwerp bespreekbaar te maken binnen de buurtteams en nodigt uit tot verdieping”.

Herstelcoach ACT team Altrecht
“Het door Huub ontwikkelde spel “Bemoei je er (niet) mee” is een mooie manier van reflectie en overdenking voor sociale buurtteams, (O)GGZ, GGD en Forensische psychiatrie”.

Begeleider Forensische zorgspecialisten
“Wat een leuk en leerzaam spel”.

Manager Divisie Thuis AxionContinu
“Ook in de thuiszorg in de wijk is dit een onderwerp waar we mee te maken hebben. Dit spel is een mooi middel om het er met elkaar over te hebben.”

Wijk GGD’er (sociaal verpleegkundige) bij GGD Brabant – Zuidoost
“Het spel is een perfecte manier om met je team in gesprek te gaan over alles wat met bemoeizorg te maken heeft. Het is zeer verhelderend en het geeft stof tot nadenken.”

Teamadviseur Rijnhoven
“Wat een prachtig idee om zo bemoeizorg onder de aandacht te brengen. Interactief leren en ontwikkelen.”

Zorgcoördinator Vangnet & Advies bij GGD Flevoland
“Supermooi; die gaan we bestellen voor de Flevolandse bemoeizorg!”

.

Casemanager bij Altrecht
“Echt een boeiend spel! Van meerwaarde ook voor mijn team, en dus voor onze cliënten!” 

Hoofdopleider Post HBO opleiding bemoeizorg, RINO groep Utrecht
“Het spel is meer dan alleen kennis en kunde. Het gaat over humanity, de helende kracht van verhalen. De ontwikkeling die je zelf meemaakt in je werk, met al zijn dilemma’s. Bemoeizorg gaat over de menselijke maat. Je hand uitreiken en mensen niet afschalen. Daar heb je moed voor nodig, om mensen te bedienen en te leren zitten met ongemak. De vragen in dit spel roepen dit bij mij op. Het gaat over wel of geen professionele distantie.

Dit spel is een aanrader en een must voor elk team dat te maken heeft, of krijgt met mensen die zorg mijden. Dit spel hoort simpelweg op elke teamtafel te liggen en gespeeld te worden.”

Docent Hogeschool Utrecht
“ Echt heel knap gemaakt. En het levert boeiende lessen op voor onze studenten. Dank Huub.”

Trainer, sociaal werker in situaties van hoarding en woningvervuiling, gastdocent RINO opleiding
“ Of ik een training wil geven over hoarding aan het bemoeizorgteam van een gemeente. Ik wil dat graag doen. Ik houd van kennis delen over hoarding. Daar valt nog zoveel te winnen! Nu heb ik er ook een spelvorm bij die ik daarbij kan inzetten. Met dank aan Huub Peeters.”

.

Senior onderzoeker kenniscentrum sociale innovatie en lectoraat participatie, zorg en ondersteuning, Hogeschool Utrecht, en lectoraat ggz en samenleving, Hogeschool Windesheim
“Heel interessante investering in professionalisering. Niet alleen bemoeizorg weer nadrukkelijk in beeld, maar ook het samenspel tussen professionals uit verschillende domeinen. En ook nog eens ontwikkeld in samenspel tussen opleiding en praktijk. Dat zou dus veel meer moeten en kunnen. Bemoei je er (niet) mee, is een prachtig exemplaar hiervan. Neem er kennis van!”

Studenten Hogeschool Utrecht Social Work na het spelen van het spel tijdens een college
“ Bedankt voor de leerzame les van vandaag! Doordat het interactief was, merkte ik dat ik mijn aandacht er goed bij kon houden. Door de manier van directe vragen, en echt het gesprek aangaan, daar heb ik veel van geleerd.”

“ Outreachend werken/bemoeizorg had ik nog nooit op deze manier besproken. Het maakte het tastbaar, en het was makkelijker voor mij om er een beeld bij te vormen, en hoe ik acties in de toekomst zou kunnen uitzetten. Door de training met behulp van het spel heb ik een veel beter beeld gekregen van bemoeizorg. Het spel is een mooi middel om de dialoog te starten, en daarmee bemoeizorg te laten leven. De training heeft me hier bewuster van gemaakt.”

OGGZ Haarlem
“Ik kan het ieder bemoeizorgteam aanraden!”

Fact GGZ inGeest “Wij zijn super enthousiast over dit spel.”

Taleswapper workshops

VIEW ALL ARTICLES
360 Stories café
360 Stories café

Verhalen uitwisselen verbindt mensen met elkaar. Wij organiseren 360 STORIES cafés bij bedrijven, zorginstellingen, het onderwijs en in buurthuizen.

Kijken naar gedrag – leraar speciaal onderwijs, auteur, gedragsspecialist Bart Heeling
Kijken naar gedrag – leraar speciaal onderwijs, auteur, gedragsspecialist Bart Heeling

Bart Heeling is gedragsspecialist en auteur van ‘Gewoon Speciaal’. In zijn presentaties laat hij zien wat het effect van jouw gedrag is op kinderen en jongeren.

Training herstelgericht werken met mensen met een LVB in de GGZ
Training herstelgericht werken met mensen met een LVB in de GGZ

Training Herstelgericht werken met mensen met een LVB in de GGZ – ‘Leren door doen’. Een informatieve en praktische training bedoeld voor verpleegkundigen, agogen, ervaringsdeskundigen, maatschappelijk werkers en andere professionals die werken met mensen met een LVB of zwakbegaafdheid in de GGZ.

Workshop taboes bespreekbaar maken
Workshop taboes bespreekbaar maken

Taboes bespreekbaar maken: workshop gericht op het leren bespreken van taboes en psychische kwetsbaarheid op het werk of op school.