Burgerschapscoördinatie

Burgerschapscoördinatie
15 november 2023 Taleswapper

Wilma Mulder

Burgerschapscoördinatie

Kortdurende, praktische ondersteuning bij de uitvoering van de burgerschapsopdracht.

Vanaf 1 augustus 2021 gelden nieuwe wettelijke eisen voor burgerschap in het funderend onderwijs. Deze opdracht om ‘actief burgerschap en sociale cohesie’ te bevorderen, betreft het bijbrengen van kennis, onder meer over mensenrechten en basiswaarden van de democratische rechtsstaat, en competenties op sociaal en maatschappelijk vlak, waarmee leerlingen deel uit kunnen maken van en bij kunnen dragen aan de pluriforme democratische samenleving.

Ook roept de wettekst op tot het bijbrengen van respect voor genoemde democratische basiswaarden alsmede voor verschillen in godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid.

Burgerschap wordt niet aangeboden als vak, met uitzondering van binnen het MBO, maar wordt geacht vakoverstijgend te zijn, samenhangend, en volgt een doorlopende leerlijn van basisschool tot en met het voortgezet onderwijs.

Voor veel onderwijsorganisaties is het een hele uitdaging om burgerschapsonderwijs te integreren en echt tot leven te brengen in de dagelijkse praktijk. Graag ben ik daarbij van dienst. Mijn aanbod bestaat onder meer uit:

Burgerschapscoördinatie, studiedagen voor onderwijsprofessionals, themalessen en klasgesprekken voor en met leerlingen over o.a. waarden, ethiek, rechten en verantwoordelijkheden.

Wil je meer weten over mijn visie, achtergrond en aanpak neem dan s.v.p. contact op.