Burgerschap & Bildung

Filosofie, burgerschap en persoonsvorming

Ik studeerde filosofie aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) in Utrecht, afstudeerrichting Onderwijs, met specialisatie Burgerschap en Bildung. Mijn belangstelling ligt bij jonge mensen en het ontwikkelen van de eigen identiteit, relaties, rol in de samenleving, kritisch denken en wereldburgerschap.

De kennis en praktische ervaring die ik heb opgedaan zet ik in voor de ontwikkeling van boeken, spellen en lesmateriaal, met name voor adolescenten. Daarnaast publiceer ik geregeld iets over onderwijs, burgerschap en persoonsvorming in het vakblad van de HTF; ‘Phronèsis magazine’. Relevante berichten uit het werkveld post ik op de Linkedin pagina Burgerschap & Bildung

Samenwerken? Neem contact op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

  • Vragen stellen kun je leren: over vragen stellen in het onderwijs

  • Iemand zijn, het Bildungsboek van Joep Dohmen.

  • Lectoraat Burgerschap Hogeschool van Amsterdam, Hessel Nieuwelink

  • Walhallab; onorthodox onderwijs voor ’thuiszitters’.

  • Burgerschapsonderwijs en de overdracht van waarden.

  • Duurzaam burgerschapsonderwijs kan alleen ontwikkeld worden vanuit een duidelijke schoolvisie.

  • Burgerschap: de wet, de praktische uitvoering en het filosofisch fundament

  • Iedereen heeft recht op zelf nadenken, interview met Samira Bouchibti