Herstelspel

Het Herstelspel is gemaakt voor patiënten in de geestelijke gezondheidszorg met zwakbegaafdheid of een licht verstandelijke beperking (LVB), zowel klinisch, ambulant als in beschermde woonvormen. Het spel kan gebruikt worden in groepsbehandelingen met een herstelgericht karakter. Het betreft vooralsnog een pilot, dit betekent dat ook om terugkoppeling gevraagd zal worden.

Waarom dit herstel-spel? In de GGZ zijn veel patiënten met een psychiatrische stoornis en een LVB in behandeling. Het aanbieden van een reguliere behandeling voor normaal begaafde mensen betekent voor de LVB groep vaak overvraging. Hierdoor mist de behandeling het beoogde effect. Deze doelgroep heeft een andere benadering, behandeling en een ander aanbod nodig.

Uitgangspunten
* Begrijpelijk taalgebruik
* Herhaling
* Ondersteunend beeldmateriaal
* Praktisch en herkenbaar
* Spelen en doen
* Elkaar helpen
* Leren van eigen ervaringen en van elkaar.

Het Herstelspel kun je spelen met maximaal 6 deelnemers (kan in teams van twee personen) en een of twee behandelaren/spelleiders. De deelnemers gaan met elkaar in gesprek over wat herstel bevordert en wat herstel belemmert. Spelleiders faciliteren het gesprek. Speelduur ongeveer 30-60 minuten.

DIT PRODUCT IS IN ONTWIKKELING

Het Herstelspel
Ontwikkeling: (groeps) behandelaren
Vormgeving: Grafisch Lyceum Rotterdam
Uitgever: TALESWAPPER / Parnassiagroep
Taal: Nederlands

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief