TALESWAPPER producten Herstelspel

HERSTEL spel

Het HERSTEL spel is een behandelinterventie in de vorm van een extra groot formaat bordspel waarmee herstellen van psychische problemen bespreekbaar wordt gemaakt. Verslavingen, medicatie, goed voor jezelf zorgen en situaties om te vermijden komen op een laagdrempelige manier aan bod. Geschikt voor voor cliënten in de geestelijke gezondheidszorg met zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking; in zowel klinische als ambulante behandeling.

In de GGZ zijn veel mensen met een psychiatrische stoornis en zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking (LVB) in behandeling. Het aanbieden van een reguliere behandeling betekent voor deze mensen vaak overvraging. Hierdoor mist de behandeling het beoogde effect. Deze doelgroep heeft een andere benadering, behandeling en een ander aanbod nodig. Het HERSTEL spel biedt psycho-educatie en het ontwikkelen van zelfmanagementvaardigheden op een aantrekkelijke en effectieve manier.

Fotokaarten


Het HERSTEL spel bevat 20 fotokaarten met uiteenlopende situaties. Spelers bepalen aan het begin van het spel of de kaart thuishoort op het speelvlak: ‘Helpt niet of helpt wel  bij herstel’. Zo wordt gestart vanuit een veilige setting, het gesprek komt op gang en deelnemers hebben zelfregie.

Vragenkaarten


Er zitten ruim 100 vragenkaarten in het HERSTEL spel. Spelers denken na over vragen rondom herstel, medicatie, middelengebruik, nachtrust, ontspanning etc. Deelnemers gaan met elkaar in gesprek en bij twijfel kunnen de eerder gebruikte fotokaarten worden geraadpleegd.

Doe-kaarten


Van de ruim 100 vragenkaarten in het HERSTEL spel zijn er een paar ‘DOE kaarten’ Spelers ervaren wat het met je doet om bijvoorbeeld een zelfverzekerde houding aan te nemen, of om een emotie uit te beelden.

Handleiding en handboek

Bij het HERSTEL spel zit een duidelijke handleiding voor deelnemers waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe het spel wordt gespeeld. Voor begeleiders is er een handboek waarin alle vragen staan, voorzien van een voorbeeld antwoord of nadere uitleg. Het handboek stelt iedere begeleider in staat om het spelen van het HERSTEL spel goed te begeleiden.

Het HERSTEL spel is ontwikkeld door zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen.

  • Ingeborg Berger, verpleegkundig specialist
  • Lisa Damsma, MWD/GGZ agoog
  • Michiel van der Hout, psychiater
  • cliënten en ervaringsdeskundigen
  • Taleswapper Publishing, Wilma Mulder
  • onderzoek: GGZ agogen David Becker en Esmeralda Backx

 

Bestel het HERSTEL spel in de webshop voor € 89,95

bestel

Downloads

De zorgprofessionals van Antes Parnassiagroep ontwikkelden ook andere materialen om in te zetten bij de begeleiding van mensen met een LVB.

In de media

Artikel in KLIK, vakblad van het Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg: Spelenderwijs herstellen

Publicatie in Frontiers in psychiaterie (Engelstalig): Developing a recovery-oriented intervention for people with severe mental illness and an intellectual disability: design-oriented action research. 

Training Herstelgericht werken met mensen met een LVB in de GGZ – ‘Leren door doen’.

Een informatieve en praktische training bedoeld voor verpleegkundigen, agogen, ervaringsdeskundigen, maatschappelijk werkers en andere professionals die werken met mensen met een LVB of zwakbegaafdheid in de GGZ.

Meer informatie.

HERSTEL spel: a recovery game for people with a mild intellectual disability or borderline intellectual functioning, with severe mental health problems. 

The RECOVERY game is a treatment intervention in the form of an extra-large board game that aids discussing the recovery from mental health issues. Addictions, medication, self-care, and situations to avoid are addressed in an accessible way. Suitable for clients in mental health care with intellectual disabilities or mild intellectual impairments, in both clinical and outpatient treatment.

In mental health care, many people with a psychiatric disorder and intellectual disabilities or a mild intellectual impairment are undergoing treatment.

Offering a standard treatment often means overloading these individuals, resulting in the treatment not achieving the intended effect. This target group requires a different approach, treatment, and offering.

The RECOVERY game provides psycho-education and the development of self-management skills in an attractive and effective manner.

The Recovery game (HERSTEL spel) is available in Dutch. Are you interested in an English version? Please contact us!