360 STORIES café


Verhalen uitwisselen verbindt mensen met elkaar. Wanneer je jouw levensverhalen vertelt, en naar de verhalen van andere mensen luistert, gebeurt er iets wonderlijks. Er ontstaat herkenning, je ziet de overeenkomsten. En de verschillen, die leer je beter begrijpen.

Het 360 STORIES bordspel brengt mensen samen en opent gesprekken over onderwerpen die niet zo vaak ter tafel komen. Omdat ze gevoelig liggen, of juist omdat ze zo alledaags zijn dat je vergeet er even bij stil te staan. Wij organiseren 360 STORIES cafés op uiteenlopende plaatsen; bij instellingen voor ouderenzorg, daklozenopvang, in zorginstellingen, de gevangenis, op scholen en in buurthuizen.

– SHARE YOUR STORIES – 

Een goed verhaal, een écht verhaal, inspireert. Mensen die elkaars verhalen horen, begrijpen elkaar beter. En al vertellend begrijp je vaak ook jezelf beter.
Deel je overeenkomsten, respecteer elkaars verschillen.


Tijdens een 360 STORIES café worden gasten door het  bordspel uitgedaagd een écht persoonlijk verhaal te vertellen. Het bord bepaalt het gespreksonderwerp dus niemand weet van te voren welk verhaal wordt verteld. En van het ene verhaal komt het andere… Zo hoor je nog eens nieuwe dingen!

Wij organiseren internationale 360 STORIES cafés bij leuke horecagelegenheden, bedrijven, zorginstellingen, het onderwijs en in buurthuizen. Wil je een 360 STORIES café organiseren voor je wijk, bedrijf, school of instelling? Neem dan svp contact op voor meer informatie.